Aktivnosti

Okvirni mesečni plan se izradjuje tako da obuhvata sadržaje iz osnovnih oblasti vaspitno-obrazovnog rada :razvoj govora, razvoj početnih matematičkih pojmova, upoznavanje okoline, likovno vaspitanje, muzičko vaspitanje, fizičko vaspitanje, engleski jezik.

Dodatne aktivnosti.:školica glume, hor, engleski jezik, logoped, saradnja sa kreativnom radionicom “Dedina garaža”.

Naš program rada kombinuje različite metode i tehnike, ne držeći se nijednog slepo i do kraja ali uzimajući ono najbolje što smatramo da našoj deci najviše koristi. Tu su i elementi metode Marije Montesori, kao jedne vrlo praktične i primenjive metode za rad sa decom najmladjeg uzrasta kao i NTC sistem učenja. Medutim ono što smatramo najvažnijim u radu sa decom jeste priprema deteta za rad i razvoj. To se pre svega odnosi na stvaranje aktivnog deteta da primi nova znanja i veštine.

od 11 meseci do 2,5 godine
Od 2,5 do 4 godine
4 i 5 godina
5 i 6 godina
Poludnevni boravak za predškolce

Period adaptacije deteta je BESPLATAN

Dolazak deteta u vrtić ili jasle predstavlja uglavnom prvi izlazak iz porodične sredine tj.prvo odvajanje deteta od roditelja na duže vreme.

Istovremeno za dete to moze predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, kako sa decom tako i sa odraslima. Često je ovo traumatična situacija koliko za dete, toliko i za roditelje, jer je ispunjena strahom od odvajanja i naporima da se dete prilagodi novo nastaloj situaciji. Zato mi sa posebnom pažnjom pristupamo ovom periodu i trudimo se da dete što lakse prihvati novo okruženje.

Saradnja sa roditeljima je od velike važnosti kako bi taj period prošao što bezbolnije.

Upis u toku cele godine -Informacije: 069/577-75-47